Saturday, January 26, 2008

ĐOẠN TRƯỜNG

ĐOẠN TRƯỜNG

Đã hoá kiếp thành tên thất trận
Ta chỉ chờ thân phận tù chung
Rừng thiên khí độc nghìn trùng
Ra đi lao động xác thân đọa đày

Trại cải tạo phần ăn chẳng đủ
Áo tả tơi ủ rũ ngoài mưa
Dầm sương giải nắng suốt mùa
Đông sang hạ đến hoá thành xương khô

Thằng nằm cạnh nay đây mai chết
Đứa chờ ngày lết phết theo sau
Thân trai phận nước lao đao
Nhưng luôn giữ vẹn máu đào Việt Nam


Kẻ tử tuất nằm nơi mộ vắng
Thằng trở về chẳng đặng gì hơn
Bao lần bi bác bỏ đơn (xin làm việc)
Tờ khai lý lịch bị dồn một nơi

Phận công dân chính quyền từ khước
Chỉ nắm tờ tạm trú trong tay
Quê nhà chẳng dám ngủ say
Công an chăm sóc kỹ ngày lẫn đêm

Nay là kẻ cu li vác cuỉ
Quyết không làm hổ tuỉ phận nam
Nhiều đêm thức suốt canh thâu
Hướng về cửa biển định ngày vượt biên

Chiến tranh dứt sử xanh chưa dứt
Bản đồ nhà vết mực đổi thay
Trường Sa chìm mất hôm nay
Hoàng Sa khuất bóng chiều tàn hoàng hôn

Thế mới biết:
Ai rước giặc về cướp nước Nam
Thông đồng lập kế lũ quan tham
Mang chiêu ái quốc thiêu hồn nước
Ta khóc đau lòng cữa Ải Quan


No comments: