Saturday, June 11, 2011

ANH LÀ AI

ANH LÀ AI

Mẹ thủ thỉ trên đường ta ra chợ
Chẳng bao giờ tìm thấy Ải Nam Quang
Đường rầy cũ đã thay đổi thẳng hàng
Cho những chuyến tàu giao lưu Trung-Việt
Mang nước ta vào thời khắc nghiệt
Bọn giặc Tàu bành trướng đến Trung nguyên
(Miền cao nguyên Trung phần)
Để cướp bóc chất bauxite làm nguyên liệu
Chúng xây cất vòng đai trên đường Nam tiến
Chiếm biển nhà lấy khí đốt Hoàng Sa
Ngăn cấm tàu ta không ra được biển xa
Cắt dây cáp làm lòng dân căm phẫn
Đồng bào ta hẹn hò người lân cận
Đi biểu tình đả đảo bọn ngoại xâm
Nhưng bọn công an nhà nước can tâm
Bắt dẫn đi những tiếng hò reo yêu dấu
Nước ta mất dân ta không được tranh đấu
Thế anh là ai hởi cộng sản Viet Nam
Anh là ai trong lịch sử nuớc Nam
Cho Lý Công Uẫn mặc áo Tàu làm phường múa rối
Hay các anh là những lòng mong đợi
Phục vụ ý đồ cho kẻ xâm lăng

No comments: