Wednesday, April 30, 2008

30 THÁNG 4

30 THÁNG 4

Thời gian tít tắt cuốn trôi nhanh
Nhưng chẳng làm quên một nỗi sầu
Năm đó Tháng Tư lòng tức tưởi
Chia lìa Chiến Hửu phút thương đau

Đêm trước Ba Mươi nằm nút chận
Ta còn chia sẽ điếu thuốc xanh (Bastos)
Tinh thần đồng đội cao bất khuất
Nghĩa khí anh hùng vẩn thản tâm

Ta đã nhìn nhau rồi khóc ngất
Nghe lời buông súng nát tim gan
Làm trai thời loạn không quên phận
Dù biết rằng vận nước mỏng manh


Ta đã cùng chia một mối tình
Chẳng màn thân xác dẩu hy sinh
Đã từng chiến đấu chung một tuyến
Xin giữ vẹn toàn một chữ trinh


Xin vẩn vương cao ba sọc đỏ
Cờ vàng anh dủng nước non ta
Dù nay lang bạc trời đây đó
Gió thổi cờ bay vọng tưởng nhà

No comments: