Monday, April 13, 2009

CHÚC BẠN

CHÚC BẠN

Xin chúc tặng người bạn gái năm xưa

Một chuyến bay bình an và hội nhập

Tới xứ sở cộng đồng nhiều dân tộc

Nơi mọi người thẳng thắng nói và thưa


Tôi và cô là những người hàng xóm

Bạn đồng song giữa ngày tháng chiến tranh

Tối đến giới nghiêm sáng tới biểu tình

Cùng thương xót một miền Nam tao loạn


Ba Mươi, Tháng Tư bọn côn đồ đào bới

Chiếm đất lấy nhà như lủ lưu manh

Kể từ khi Cộng Sản được hình thành

Dòng Trưng Nữ bao người làm nô lệ


Tôi ra đi khi đỏ cờ xuất dạng

Khi loài người ăn tạp với bobo

Khi cuộc đời mất đi cả tự do

Đánh Tư Sản để mọi điều thuộc Đảng

(Đảng: Đảng Cộng Sản Việt Nam)


Cô ra đi, tôi muốn về nhìn lại

Đất nước mình con cháu bác ăn chơi

Quên cả non sông quên cả giống nòi

Quên công đức Quang Trung, Lê Lợi

(Bác: Hồ Chí Minh)


Tôi kiêu hãnh vì là dân Giao Chỉ

Uất hận nhiều khi nước mất nhà xiên

Đất Việt ta con cháu đấng Rồng Tiên

Khóc Trường Sa hiến dâng loài bắc phỉ


No comments: