Friday, May 16, 2008

CHIA TAY

CHIA TAY

Đêm đêm ngồi ngủ bên bờ tuyến
Nhớ đến người yêu, nhớ hẹn hò
Nhớ em thỏ thẻ hằng câu chuyện
Nhớ miệng em cười ở giấc mơ

Nét chữ quân trường ngay ngắn gọn
Bây giờ xiêng xẹo dưới đèn chong
Thư đã viết xong nằm trong nón
Chờ ngày tới bốc chẳng ai trao

Nơi đây không phải là An Phú
(Quận An Phú, Tỉnh Châu Đốc)
Không có trăng rằm để gặp nhau
Chỉ có máu rơi và khói súng
Có người hấp hối giữa đêm thâu

Đầm Dơi cuộc chiến đầy oan nghiệt
Đã giết tuổi trai chỉ một thời
Anh đã thốt ra lời mắng nhiếc
Muôn ngàn đạn pháo vẩn tuông rơi

Ta đã cùng nhau bàn chuyện cưới
Cao trầu anh hứa sẽ hỏi em
Chờ đợi đến lần đi phép tới
Chọn ngày chung kiếp kẻ phu thê

Bỗng chợt tin em đầy lệ ướt
Cha già chẳng muốn gả con xa
Anh trai em mới đền nợ nước
Mẹ sợ đến lần em vấn tang …

…Anh ngại không về thăm em nữa
Đến ngày cải tạo mất tin nhau
Nhưng chẳng quên đi lời hẹn ước
Chờ ngày ra trại đến tìm mau

Ra trại anh về nơi chốn cũ
Tin đồn em đã bước sang ngang
Đau đớn tim gan lòng ngã gục
Hồn giờ lạc lối bước lang thang


No comments: