Sunday, April 11, 2010

THÁNG TƯ ĐEN (2010)


Đại tá Hồ Ngọc Cẩn, Tỉnh Trưởng Chương Thiện, bị cộng sản hành quyết

ANH!

Anh gục ngã ngay trong giờ phút cuối
Không cỗ quan tài hay quân nhạc tiễn chân
Đồng đội anh mắt đẫm lệ rưng rưng
Mang thương nhớ trong cuộc đời tù tội

Anh nằm xuống với một lời trăn trối
Tự Do ơi! Thân ta chẳng xá chi

Tháng Tư ơi! Ta vội vã ra đi
Thề không sống trong gông cùm cộng sản

Anh hùng dũng trước pháp trường xử án
Dù đạn thù đã cướp mất đời trai
Anh hiên ngang là Chiến Sĩ Cộng Hoà
Tim tôi sẽ noi gương dù máu cạn

Tôi sẽ sống theo anh hồn trong sáng
Anh soi đường cho tuổi trẻ mai sau
Hãy cùng nhau chờ đợi đến ngày
nào
Tự Do đến trên con thuyền tị nạnNo comments: