Sunday, April 24, 2011

KHÓC AI


KHÓC AI


(Thành kính tưởng niệm hương hồn các chiến sĩ và gia đình đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trong giây phút cuối cùng)

Vì Quốc vong thân hiến máu đào
Thân ai gục ngã cạnh bờ hào (giao thông hào
)
Đồn cũ năm xưa tràn bóng giặc
Hồn thiêng vương vấn khóc mù sương

Cái Rắn lội đồng đêm gió lạnh
Đội từng nắm gạo đến nuôi cha
Mang tách cà phê vào vọng gác
Chung lòng phụ tử chết cùng nhau

Hưng Mỹ khuya về thức trọn canh
Tay bồng tay súng sống bên anh
Tay tung lựu đạn về nơi giặc
Tay nổ kíp mìn xác chị tan

Tôi khóc cho chị lẫn cả anh
Khóc cô gái nhỏ mất ngày xanh
Quê hương ngàn dặm ta xa cách
Nước mất nhà tan khóc giang san

Trọn đời tôi sống kiếp tha hương
Nhớ những dòng sông nhớ ruộng vườn
Nhớ gò máu đỏ nay làm mộ
Nhớ cánh Lục Bình khóc tiếc thương
No comments: