Saturday, February 5, 2011

TÌM MỘ THÂN NHÂN


TÌM MỘ THÂN NHÂN:
Cố Trung Uý TRẦN LỘC LONG, sĩ quan biệt phái sang CÁN BỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN TỈNH ĐOÀN BẠC LIÊU, chết tại trại tù Hàm Tân nhưng không rõ nơi chôn cất. Nếu có Huynh trưởng biết được nơi chôn cất của Tr/Uý Long, xin liên lạc với tôi để cung cấp tin tức qua địa chỉ email:
dthjohnny@yahoo.com
Xin Cám ơn!

No comments: