Saturday, February 5, 2011

XUÂN

XUÂNBao năm ly biệt xóm làng


Mấy Xuân nuối tiếc đường nào ta qua


Gió bay cuốn tóc em xa


Đêm thâu gợi nhớ Tết nhà khi xưa


Áo hoa đã cũ màu tơ


Em nay còn mặc ngồi chờ tin anh


Nêu cao trước ngõ còn xanh


Tình em dạo trước đã tàn úa chưa


Xuân nầy lòng bỗng chợt mưa


Thương quê thương nước thương người tôi trông


Thân em trôi nổi bền bồng


Phận trai nước mất ôm hồn Quốc tang


No comments: