Saturday, June 6, 2009

KHÓC THẦY


KHÓC THẦY

(Kính dâng Thầy Nhơn)

Mang ơn người nhiều năm dạy vỗ

Cổ thụ tàn gãy đổ chiều qua

Cách xa ngàn dặm đường xa

Con xin kính cẩn tiễn thầy ra đi


Thầy là bậc dạy con lễ nghĩa

Nhớ công thầy (con) giữ khí trung quân

Thầy đi gieo lại tình thân

Ơn thầy, nợ nước con mang nặng lòng


Như chim lạc bay quanh tìm tổ

Nhớ những ngày nơi chốn trường xưa

Nhìn thầy dưới buổi nắng trưa

Cởi Mobilette, tóc chưa bạc màu


Thôi!

Xin chúc thầy tiêu diêu nước Phật

Tấm thân già tìm đất nghỉ chân

Khóc thầy rồi lại khóc thân

Chờ ngày về xứ khóc bên mộ thầy

No comments: