Sunday, May 15, 2011

MƯA

MƯA


Đong đưa tóc xả dáng em gầy
Áo trắng học trò gió phất bay
Mưa đổ ướt lòng chàng lính trận
Giọt dài thấm lạnh má thơ ngây

Mưa đêm về nhớ bóng hình xưa
Ta mất nhau từ cuối tháng tư
Mấy năm tù tội bao năm đợi
Mưa nắng giãi dầu biết em đâu

Mưa cuốn ai đi cả nụ cười
Mưa nào gặp gỡ gối đầu nhau
Vai thon ngày trước nay xin tựa
Mắt khóc giỗi hờn để anh lau

Biết bao giờ trở lại Cà Mau
Gió đến xa xa thổi dạt dào
Mưa rơi rơi mãi từ ngàn dặm
Mưa xuống chiều tàn nhớ nao nao


No comments: