Saturday, July 18, 2009

Công Ơn Cha Mẹ


CÔNG ƠN CHA MẸ

Công cha như nuí thái sơ

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con


Cha đã chăm nôm từ thưở nhỏ

Đèo con đi học sáng mờ sương

Mẹ ngồi đan áo từng đêm tối

Lo lắng khi con bước đến trườngChúa Nhật tiếp tân nơi Thủ Đức

(Trường Bộ Binh Thủ Đức)

Mẹ cha thường đến lúc trời khuya

Mở lời cha bảo trai nam tử

Khí phách, kiếm cung chẳng thể lìaVận nước chìm đen thời mạc vận

Tù đày bị nhốt đến Ho Lao

(Thời gian tôi bị bệnh Lao trong trại cải tạo Cộng Sản)

Vào thăm thủ thỉ lời căn dặn

Cha còn con chẳng sợ lao đaoỦ rũ đứng nhìn con lem lúa

Mặc đồ mẹ gởi vá nhiều nơi

Nhìn con xương thịt như cây úa

Mẹ sợ có ngày con tắt hơiNgày con hồi phục, cha suy yếu

Sức đuối hơi tàn chẳng oán than

Mẹ già răng rụng trông như mếu

Vẩn điểm nụ cười dẩu khó khănCha đi, mẹ vắng xa biền biệt

Biết lấy ơn gì trả mẹ cha

Công nuôi rộng lớn như trời biển

Xin nguyện một lòng giữ đạo conNo comments: