Saturday, October 16, 2010

THƯƠNG BÀ

Picture from Internet

THƯƠNG BÀ

Nắng thiêu cháy đốt lưng khom
Lão bà mệt mỏi ngủ ngon bên đường
Bao năm lam lũ dầm sương
Thương bà kham khổ cuộc đời lầm than
Người mua xế, kẻ tậu vàng
Nhưng bà chỉ sống với vài bó rau
Khốn thay nay đảng giàu sang
Có ai nghĩ tới những hàng dân đen


Thương cô gái Việt bon chen
Làm thân nô lệ phận hèn nước xa
Thương dân lao động không nhà
Xứ người nương tựa chẳng màn nước non
Dù cho cuộc sống mỏi mòn
Nga Sô, Tiệp Khắc vẫn còn gởi thân
Dân ta lưu lạc năm châu
Hỡi ai vui thú với ngàn Thăng Long


No comments: