Monday, August 3, 2009

TƯƠNG TƯ

TƯƠNG TƯ


Mắt em chìm đắm thẹn thùng

Che đi bẽn lẽn nụ cười tôi mơ

Theo em ngày tháng đến trường

Tiếng em dịu ngọt làm người tôi say

Dáng em in đậm đường dài

Ta theo vớt bóng ôm ghì trong tay

Khi yêu lòng chợt ngây ngây

Hồn ta ray rức ngày ngày u mê

Tim xưa đau đớn tỉ tê

Đuổi theo em lại chẳng hề đoái thương

Có yêu sao má ửng hồng?

Sao em câm nín, một đời mất em.


No comments: