Sunday, June 27, 2010

BÁNH CỦ CẢI

BÁNH CỦ CẢI

Bánh trắng má cô sáng ững hồng

Ớt cay hòa dịu nước mắm ngon

Ăn vào khó ngủ đêm nằm mộng

Vị mặn tình nồng kiếp đợi trôngSương ướt đêm khuya trời thắm lạnh

Cô ngồi hâm nóng bánh mời tôi

Ngọt lịm bánh ngon muì củ cải

Vấn vương hương vị bám đầu môiMỗi tối đứng chờ giờ mở quán

Ngỏ lòng hăm mộ bánh ngời thơm

Mĩm cười cô nhận lời khen tặng

Hứa hẹn sau nầy sẽ thổi cơm

XXX


Tìm trở lại người nơi quán cũ

Quán vẫn còn đây, chủ đã thay

Khói cơm chưa thổi đã cay

Tình chưa trao được đã bay ngõ nào

No comments: