Sunday, August 17, 2008

MỪNG HỘI NGỘMỪNG HỘI NGỘ

Chẳng biết về đâu nỗi lạc lòng

Trường xưa đã khuất bóng người mong

Tường nay bay mất màu vôi cũ

Đường vắng người quen, cửa đổi songThôi hãy về đây buổi tiệc nầy

Sau nhiều năm tháng đã chia tay

Tâm sự đề huề khơi chuyện mới

Cho ngày đi học chẳng phôi phaiXin hãy chia vui chén rượu nồng

Nơi bàn tiệc ấm bạn bè đông

Xin ngày họp mặt vui lòng bạn

Bù đắp năm dài đã đợi trôngThôi hãy cho tôi nhắn mọi người

Gởi lời thăm hỏi đến nơi nơi

Ai cùng đi học chung trường đó (Les Lauriers)

Huynh đệ tình nồng tựa biển khơi

No comments: