Sunday, April 29, 2012

ÁO BÀ BA

Mến tặng bài thơ nầy đến những người phụ nữ và những chiến hữu ở miền Nam mà tôi đã có dịp gặp gỡ (Please see English translation below Vietnamese):


ÁO BÀ BA


Xuồng cũ người ơi gặp thưở nào
Bà ba em mặc gái miền Nam
Tóc xuân mơn trớn dòng sông ngọt
Gió thổi đưa chèo dáng ngoan ngoan

Mỗi sáng em đưa hàng đến chợ
Thành cầu anh tựa nổi tương tư
Áo đen da lụa nhìn thương nhớ
Hàng nút xin cài chuổi vấn vương

Áo bà ba ngát hương ngày ấy
Nay nguyện mang lòng ấp ủ luôn
Tình em sưởi ấm lòng lính trận
Ôm trọn một đời mỗi nụ hôn

Ba mươi bãy năm rồi ai ngủ mê
Những người nằm xuống giữ làng quê
Thân ai viễn xứ đời lang bạt
Kể mất người còn vọng sơn khê

The poem “The Vietnamese Blouse” is dedicated to women and our companion-in-arms I met in the southern Vietnam. This translation is my best to help foreign readers understand the meaning of the poem, so please excuse me for any mistake.
 
The Vietnamese Blouse


The old canoe and the owner! One day we met.
Wearing the Vietnamese blouse (Áo Bà Ba)…
…was a southern Vietnamese girl.
Young hair caressed by the sweet river.
Rowing the oars, under the wind, was a docile gait

Every morning, she brought goods to the market;
Leaning over the guardrail, I was longing for.
The black blouse covered her skin; it seemed I never forgot.
And over the chain of the buttons, I tied up my love.

The blouse giving out all the fragrance,
So cherish it I wish forever.
Your sentiment cozies up freedom fighter,
So embraced is only your kiss.

Thirty-seven years long who ever sleep,
Those are the fallen to protect country,
And those are away from our fatherland.
The dead and the alive together still miss homeland. 

No comments: