Sunday, October 14, 2012

MƠ THU

MƠ THU

Khuya tiền đồn qua canh tàn mong đợi
Mưa đầu mùa bao phủ tối trời thu
Giot nước long lanh mang mơ tưởng muôn trùng
Đêm ôm súng trông chờ ai vời vợi

Lá chiều Thu đổ vàng bay trong gió
Áo trắng dài in bóng một tình xa
Áo lụa bà ba khoe em dáng ngọc ngà
Đêm Cà Mau trăng tròn thương nhớ tới

No comments: