Sunday, July 15, 2012


Hè nhớ những lần leo nuí Sam
Anh hôn má đỏ cạnh thềm am
Em trao ánh mắt anh làm chủ  
Anh vuốt bờ môi đẹp tựa càm

Hè đến bao lần ta nhớ nhau
Ai ngồi mong đợi cạnh đầu vàm
Qua sông anh tiễn về An Phú
Áo trắng học trò nhớ thấu canh

Hè đó qua rồi ta mất nhau  
Anh thân lính trận trấn nơi xa
Phượng thơm hương ép trong thư gởi
Nay úa tàn dần em mãi đâu  

Hè đến bây giờ em nhớ không
Hạ chiều nắng ấm nước Mê Kông 
Chợt làn sóng nhỏ trào hoen mắt 
Ta bỗng rơi vào cõi mênh mông 

No comments: